Na nás sa môžete vždy spoľahnúť.

Spojte sa s nami

Online chat

Neváhajte sa v prípade akýchkoľvek otázok obrátiť na náš zákaznícky tím. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli s procesom registrácie a pripojenia k algoritmickému softvéru a zaistili vám bezproblémový priebeh.

Pobočka
Praha.

Enigma Wise s.r.o.
IČO: 14292165 | DIČ:
CZ14292165

Spaces Albatros
Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha - Staré Město

Pobočka
Bratislava.

Enigma Wise s.r.o.
IČO: 52170357 | DIČ:
2120916193

Apollo Business Center II
Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava - Ružinov

Spojte sa s nami